lördag 6 oktober 2018

Byte av globalfond i portföljen

Avanza har lanserat en globalfond med en lägre avgift än Länsförsäkringars dito (0.1 % kontra 0.22 %), så jag har därför bytt till Avanza Global i min portfölj.

Här är en bra krönika från Jonas Lindmark om en rapport som studerat aktivt och passivt förvaltade fonder. Föga överraskande har man funnit att indexfonder är att föredra när man tittar över lång tid och även tar med nedlagda fonder i beräkningarna. Detta visar också på vikten av låga avgifter, som jag skrev om i mitt tidigare inlägg.