lördag 6 oktober 2018

Byte av globalfond i portföljen

Avanza har lanserat en globalfond med en lägre avgift än Länsförsäkringars dito (0.1 % kontra 0.22 %), så jag har därför bytt till Avanza Global i min portfölj.

Här är en bra krönika från Jonas Lindmark om en rapport som studerat aktivt och passivt förvaltade fonder. Föga överraskande har man funnit att indexfonder är att föredra när man tittar över lång tid och även tar med nedlagda fonder i beräkningarna. Detta visar också på vikten av låga avgifter, som jag skrev om i mitt tidigare inlägg.

torsdag 26 april 2018

Fondavgifter - man får vad man betalar för, fast tvärtom

"Kvalitet får kosta", "Man får vad man betalar för". Dessa talessätt (floskler?) lyckas ibland ta sig in i diskussioner när det gäller val av aktiefonder.
Jag läste ett inlägg från bloggaren Anna Svahn: Nybörjartips att se upp för. Det var ett rätt underhållande inlägg och jag höll med om hel del. Men inte när det kommer fondavgifter, Anna Svahn menar att fondavgifter inte är något man bör lägga någon stor vikt vid. Hon menar att: "Priset i sig är INTE viktigast här, däremot är resultat i relation till vad du får viktigt". Problemet är att priset (fondavgiften) är ytterst viktig för resultatet. Se till exempel vetenskapliga artiklar (t.ex. denna), eller en mer lättsmält sammanställning av Morningstar. Vad som står klart är att det finns, rent generellt, en negativ korrelation med fondavgift och fondens prestation. Liknelserna och signalerna med "lågprisfonder" är alltså lite bekymmersamma eftersom vissa kan tolka lågpris som dålig kvalitet och att man därför bör satsa på något dyrare. Det finns även studier som visar att fonders prestation historiskt inte heller är någon bra parameter för när det gäller att att hitta framtida överpresterare (se t.ex. A Random Walk Down Wall Street).
Självklart är inte det inte 100% säkert att en slumpvis vald fond med låg avgift kommer att överpresentera en dito med en högre avgift. Men, som jag visar ovan, så har man oddsen på sin sida om man väljer en fond med låg avgift.

söndag 11 februari 2018

Brusreducering

För ett tag sen köpte jag ett par brusreducerande hörlurar. Detta visade sig vara ett bra verktyg att få mer lugn och ro från pratande kollegor, tågljud, etc. Kanske borde man göra samma sak när det gäller investeringar?

Jag försöker mig på en strategisk reträtt från bruset när det gäller aktier och investeringar. Jag har slutat med Twitter. Det finns förstås en hel del intressant på Twitter och man får bra tips om intressanta saker. Men på det stora hela så tror jag att det, för mig, är kontraproduktivt. Som jag skrivit om tidigare så finns det en alternativkostnad för alla aktiviteter. En sak är att man bombarderas med samma eller likartade budskap rätt ofta. Till exempel den senaste och hetaste aktien eller investeringstrenden.

Signaler av värde?
I ett större perpektiv så är det värt att fundera på hur man tar till sig och analyserar information.
Jag åker inte så ofta med publika färdmedel (buss, tunnelbana etc.). Men när jag väl gör det så slås jag alltid av andelen resenärer som har näsan i mobilen. Min observation är att denna andel ökar. Det kanske är en litet skakig parallell, men jag tror att många investerare har ganska mycket skärmtid som inte är särskilt produktiv. Speciellt gäller detta indexfonder förstås, här borde man ransonera med informationsintaget! Givetvis måste inte all sin tid vara just produktiv, men det kan vara klokt att ta sig en funderare på vilken information som man tar in och hur man spenderar sin tid.

Praktiska tips för indexinvesterare

  • Separera nyfikenhet/informationstörst och investeringar: nöjesläsning är okej ibland, men låt det stanna vid just det och blanda det inte med de riktiga investeringarna.
  • Läs något som man förväntar sig att kunna tillämpa på investeringar: läs t.ex. kritik mot indexfonder, läsning mer mot beteendevetenskap, t.ex. Daniel Kahneman och Nicholas Nassim Taleb, eller bloggar som ger något bestående värde.
  •  Morgan Housels föreläsning som ger en hel del matnyttigt när det bla.a. gäller informationsintag.

Hur tänker ni läsare när det gäller information och till exempel finansmedia och Twitter?