Indexportföljen


85 %: Länsförsäkringar Global Indexnära
15 %: Avanza Zero

Info om 10 största bolag och fördelning mellan länder (Morningstar) för portföljen ovan

Se även mer förklaring till portföljen här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar