onsdag 25 januari 2017

Investera i småbolag

Småbolag som grupp har presterat bättre än stora bolag, sett över lång tid (flera decennier) och har därför identifierats som en av faktorerna som ger en överavkastning mot index historiskt. Överavkastningen är cirka två procent per år för amerikanska småbolag om tittar från 1920-talet fram till början av 00-talet. En förklaring till detta är att investerarna över tid får betalt för de ökade bolagsriskerna och ökade volatiliteten för småbolagen i form av högre avkastning.
I Sverige hittar jag ingen data för lika långa tidsserier för småbolag, men till exempel så har svenska småbolag som grupp gett en mycket bra avkastning de senaste 15 åren. Det har också varit en ganska rejäl hausse bland småbolag de senaste åren på Stockholmsbörsen.
Så, om en Sveriges Riksbanks pris till Alfred Nobels minne-pristagare lyfter fram småbolag, hur kan man då investera i dessa som indexinvesterare? Och bör man det? Själv har jag ingen exponering mot småbolag i min indexportfölj, men tänkte utveckla mina tankar om småbolag i det här inlägget.

Global ETF för småbolag

Det finns ett flertal billiga ETF;er från bland annat IShares och Vanguard som fokuserar på småbolag. Dessa är i regel extremt diversifierade med tusentals bolag i ETF:en. Till exempel finns ETF:en med det kittlande namnet Vanguard FTSE All-world ex-US Small cap ETF (fövaltningsavgift 0.17 %). Den innehåller 3492 bolag och som namnet indikerar så kommer bolagen från hela världen, minus USA. De tio största innehaven utgör endast 3.2% av totala värdet. Vi pratar alltså rejäl diversifiering här.
Frågan är hur man definierar småbolag? Medelstorleken på bolagen är runt 10 miljarder kronor i börsvärde. Castellum, noterat på Nasdaq OMX Large cap ingår t.ex. i ETFen.  

Xact Småbolag

Den här ETF:en är designad för att få en exponering mot svenska småbolag. Förvaltningsavgiften är 0.3 %. 
"Fonden skall ha exponering mot företag, vars marknadsvärde vid investeringstillfället ej överstiger ett värde motsvarande 1 % av det samlade marknadsvärdet av bolag upptagna till handel på den reglerade marknaden NASDAQ OMX Stockholm."
I praktiken betyder detta att man investerar i ett flertal bolag på Large cap, till exempel Castellum, Holmen och Nibe. Man blir såklart lite snopen när man ser detta, men det handlar säkerligen att man måste ha aktier med ganska god likviditet i ETF:en, annars skulle handeln inte fungera. Men det finns även lite mindre bolag, såsom Tobii. 

Andra alternativ

En korg av investmentbolag med inriktning småbolag kan vara ett alternativ, t.ex. Öresund, Traction, Svolder, Bure. Förvaltningsavgifterna för dessa investmentbolag är i allmänhet något lägre än aktivt förvaltade småbolagsfonder, i trakterna runt 0.5-1.5 %. Dessutom kan substansrabatt och ägare i kött och blod ge en extra positiv effekt.
Man kan så klart också ge sig ut och komponera en egen portfölj med småbolag. Själv har jag testat, men inser att jag inte har den is i magen och analytiska förmåga som krävs för att göra det. 
Ytterligare ett alternativ är att göra något liknande Solnamannens småbolagsportfölj, Det verkar vara en konstruktion som kräver ganska lite administration och ger diversifiering mot riktigt små bolag. Strategin inkluderar att med tärning slumpa fram vilket inköp som ska göras varje månad, och där valet står mellan de sex bolag som har haft bäst procentuell värdeutveckling sedan inköp. Visst är det en lite provocerande idé, men just därför är den lite kul tycker jag. Man kan direkt tänka sig värdeinvesterarnas invändningar ("Warren Buffett kastar inte tärning!").
Aktivt förvaltade småbolagsfonder. Detta alternativ innebär att man förlitar sig på en förvaltare som i sin tur väljer ut småbolag. Avgifterna ligger på ca. 1.5 %. Det finns historiskt fonder som presterat rejält bra, t.ex. Didner & Gerge. Men frågan är hur det kommer att gå i framtiden? För Didner & Gerge så har ju männen bakom fondens namn lämnat över förvaltningen till andra personer. 

Slutord

John Bogle, grundare av Vanguard, pekar ut en del kritik mot småbolagseffekten. Ett problem är att mycket att överavkastningen för småbolag kommer från tidsperioder långt bak i tiden (30- och 40-talet). På den tiden var aktiemarknaden mycket mindre genomlyst jämfört med idag och säkerligen mer ineffektiv. Idag, när "alla" vet om småbolagseffekten och det nu finns t.ex. ETF:er som gör det enkelt att följa småbolag (dock inte de riktigt små pga begränsad likviditet), kommer då småbolagens överavkastning att fortsätta? Jag vet självklart inte, men jag tror att det kan bli så att småbolagseffekten blir mindre i framtiden.
Det är möjligt att jag skulle kunna få en lite bättre avkastning om jag inkluderade småbolag i portföljen, men det finns också en risk att man går fel och introducerar för många val och parametrar i sin uppbyggnad av portföljen. Detta kan medföra högre risk att man börjar tvivla och sen hoppar tillbaka till en annan allokering t.ex. vid ett större ras på börsen. För investmentbolagen så ställs man t.ex inför en massa val och frågor: vad göra om det plötsligt blir förändringar på nyckelposter, eller om ett fåtal linnehav får en väldigt stor vikt och dessa samtidigt är väldigt högt värderade? 
Om jag skulle välja något så tror jag att Vanguard ETF:en om nämns ovan skulle ligga ganska bra till; ett enkelt val som man inte behöver fundera något mer på efter inköp utan bara behålla och fylla på då och då. Jag skulle inte rebalansera den på grund av kostnaderna behäftade med att handla med en ETF. Men jag är som sagt nöjd med enkelheten med en tvåfondsportfölj och avstår tills vidare.


Hur ser ni på investeringar i småbolag?


1 kommentar: