söndag 5 mars 2017

Fondbolagens förening fallerar

Fenomenet att man ofta överskattar aktiefonders historiska avkastning, som grupp, är välkänt (survivorship bias). Detta beror på att man missar att ta med fonder som lagts ned eller slagits ihop med en annan. Dessa fonder har i allmänhet inte presterat så bra, det är därför som dem avslutas. Se till exempel denna studie: "Survivorship bias and mutual fund performance"
Trots att detta som sagt är väldokumenterat så stöter jag på det då och då. Nedan är ett exempel från Fondbolagens förenings rapport som heter Fondspecial, sid 14. Man jämför aktiva och passiva aktiefonder för olika tidsperioder (1-10 år).
Det som är understruket med rött i bilden ovan är "Sverigefonder med minst 5 års historik..." Man har alltså bara tagit med de fonder som funnits i fem år eller mer och använt deras avkastning, fonder med kortare historik räknas inte med. Detta gör att man speciellt överskattar de aktiva fondernas resultat, eftersom dessa läggs ned titt som tätt. De passiva fonderna, indexfonderna, är mer statiska och det är främst avgifterna som spelar roll för avkastningen, men visst kan det ha varit någon variant som lagts ned och t.ex. varit lite dyrare än snittet och därför dragit ned detta.

Survivorship bias kan man även se på en hemsida som Fondkollen, Det finns 72 Sverigefonder fonder med som har funnits 10 år, medan 123 som har en historik på minst 1 månad. Noterbart är att indexfonder rankas ganska lågt när det gäller tio år, något som alltså sannolikt beror på survivorship bias.

Jag avslutar med ett citat från Fondbolagens rapport (Fondspecial). Notera användandet av orden risk och chans.

"En fördel med att välja aktivt förvaltade fonder är alltså att spararen har chansen att välja en av de bästa fonderna medan fördelen med indexfonder är att spararen inte riskerar att välja någon av de sämsta fonderna."


5 kommentarer:

 1. Hej,
  Tack för dina synpunkter. Jag förstår att ditt huvudsakliga syfte är att lyfta vikten av survivorship bias vid granskning av fonder, vilket är vällovligt. Dock får rubriken och sättet diagrammet lyfts ur sitt sammanhang mig att vilja komma med några synpunkter: När man läser blogginlägget är det lätt att få intrycket att Fondbolagens förening, med hjälp av diagrammet, argumenterar för att aktiva fonder är bättre än passiva. Så är inte fallet, vilket vi hoppas framkommer vid en läsning av hela rapporten. Vidare är syftet med diagrammet inte att utvärdera aktiva fonders genomsnittliga resultat mot genomsnittet för passiva fonder, det går vi igenom på s.18-19 med hjälp av akademiska studier som är justerade för survivorship bias (även om de flesta jämför med index, inte indexfonder). Diagrammet är istället ett försök att illustrera att spridningen i avkastning mellan aktivt förvaltade fonder med samma placeringsinriktning är stor, medan motsvarande spridning för indexfonder är liten. Sen har du en poäng, spridningen hade troligtvis blivit ännu större för aktiva fonder (fler prickar nedåt i diagrammet) om vi kunnat ta med nedlagda fonder, men vår slutsats om spridning hade troligtvis blivit den samma.

  När det gäller Fondkollen är det tänkt som en enkel hjälp för sparare att se hur deras fond har gått jämfört med andra valbara fonder. Fonden man vill jämföra rankas mot andra fonder med samma placeringsinriktning. Eftersom rankingen sker baserat på avkastning från idag och bakåt (1 mån , 1, 3, 5 resp. 10 år) faller då per automatik nedlagda fonder bort. På Fondkollen.se kan man även få upp en jämförelse för fonden (diagram) mot Morningstars fondindex, som inte har survivorship bias (här beräknas genomsnittet varje månad vilket betyder att nedlagda fonder ligger med i äldre månadsgenomsnitt, vilket skiljer Morningstars fondindex mot de vanliga kategorisnitten på Morningstar.se som endast har med befintliga fonder). Här kan man alltså välja ut en indexfond och jämföra den mot ett genomsnitt inklusive nedlagda fonder. Men som sagt, huvudsyftet med Fondkollen är alltså inte detta utan att en sparare ska kunna jämföra och välja mellan de fonder som finns tillgängliga att spara i idag.

  Med vänlig hälsning,
  Fredrik Pettersson
  Chefsanalytiker, Fondbolagens förening

  PS. Läste med intresse om ditt projekt, hoppas att du fortsätter med (index)fondinvesteringarna!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Fredrik,
   Tack för ditt svar. Jag medger att jag spetsade till formuleringar och rubrik en aning :-)
   Och självklart bör man läsa hela rapporten och inte bara kolla på ett diagram.
   Men som du skriver så blir jämförelsen mellan aktiva och passiva fonder inte helt korrekt eftersom man inte tar hänsyn till survivorship bias, det borde man nog ha påpekat i rapporten. Speciellt eftersom man ger data för medelavkastning, utöver spridningen.
   Jag förstår delvis syftet med Fondkollen, men skulle önska en tydligare förklaring att när man jämför sina fonder så inkluderas inte jämförelse med nedlagda fonder. Detta är speciellt relevant när man tittar på avkastningen på fonderna som funnits 10 år, eftersom där kan survivorship bias spela en stor roll. Man skulle kunna önska sig lite förklaring runt detta eller t.o.m. data för hur många fonder som lagts ned under aktuell tidsperiod.

   Hälsningar,
   Indexinvesteringar

   Radera
  2. Tack för synpunkter, vi tar till oss oss detta när vi uppdaterar!
   Mvh
   Fredrik

   Radera
 2. Fredrik,

  Blir lite som när Malkiel och Lynch debatterade detta. Lynch har som bekant ett förflutet som förvaltare av Magellan Fund. Lynch går på om att den aktivt förvaltade fonden besegrat index givet vissa tidsperioder. Det är ibland sant om man bortser från survivorship bias.

  Nu är det så att fondbolagen är mycket fingerfärdiga när det gäller att begrava ett dåligt förvaltningsresultat. Vanligtvis slår man ihop fonden med en mer framgångsrik fond. Detta ger en helt felaktig bild av hur en aktiv fonds förvaltningsresultat skall mätas.

  Under rubriken Val av fonder kan man läsa följande om Aktiv förvaltning

  I aktiv förvaltning avviker placeringarna från index. Swedbanks dyra aktivt förvaltade fonder som visade sig inte vara något annat än dyr indexering? Min kommentar.
  Egentligen inget som skrivs under rubriken Aktiv förvaltning är sant. Min kommentar.

  Lars

  PS Läste med stigande munterhet vad Fondbolagens förening kommit fram till.

  SvaraRadera
 3. ”Valet mellan aktivt förvaltade fonder och indexfonder bör inte ses som det första valet vid en investering.” skriver Fondbolagens förening i Fondspecialen på sid 2.

  Jag anser tvärtom att det är just det valet du bör göra först! Därefter kan man fundera på placeringshoristont, allokering etc.

  Men först ska du ställa dig frågan: vill jag berika mig själv eller fondbolaget?

  Vill du vara säker på att få din beskärda del av aktiemarknadens avkastning (och därigenom få behålla en större del av avkastningen själv) är valet givet: välj passiva breda indexfonder och undvik (dyrare) aktiv förvaltning. Investera långsiktigt och hoppa inte in out ur marknaden.

  Statistiken står nämligen på din sida då. Aktiva fonder tenderar att underprestera över tid bland annat pga sina högre kostnader. Detta har gång på gång visats i undersökningar.

  Men fondbolagen tjänar inte så mycket på indexfonder, så det är inte så konstigt att de inte säljer in dem till kunderna. Det som ligger i spararnas intresse kolliderar ju direkt med fondbolagens potentiella intjäning.

  SvaraRadera